• THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM Do nhu cầu mở rộng kinh doanh. Công ty có nhu cầu tuyển dụng thêm 05 kỹ thuật viên hiện trường Công ty sẽ xét hồ sơ và phỏng vấn đối với những ứng viên gửi cv vào email: ventec.jsc@gmail.com Quý khách hàng, đối tác có nhu cầu hợp tác và các ứng viên…

  Xem chi tiết
 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8

   

  Xem chi tiết
 • Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật

  Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật

       

  Xem chi tiết
 • Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

  Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM                                             ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC               Số: 01.07.23/TB-VENTEC                                                 Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023…

  Xem chi tiết
 • Tuyển Dụng Nhân Sự

  Tuyển Dụng Nhân Sự

  Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Năng Lượng Việt Nam (VENTEC)  Thông Báo Tuyển Dụng                       

  Xem chi tiết