Khối lượng thực hiện: Thí nghiệm kiểm định các thiết bị điện

Dự án: Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia, khu chức năng đô thị và nhà ở sinh thái (Vinhomes Golbal Gate)

Địa điểm thực hiện: Các xã Cổ Loa, Mai Lâm, Xuân Canh, Đông Hội, H. Đông Anh, TP. Hà Nội.

Thời gian thực hiện: 45 ngày

Khối lượng thực hiện: 18 trạm biến áp