1.  Thí nghiệm, kiểm định các công trình tới cấp điện áp 110kV

  • Thí nghiệm, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị công nghệ tại nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, nhà máy điện mặt trời, trạm biến áp;
  • Thí nghiệm điển hình và chuyên sâu cho máy biến áp, mẫu dây và cáp điện, chống sét, máy biến dòng điện, máy biến điện áp;
  • Tư vấn giải pháp, chuyển giao công nghệ hệ thống máy tính, hệ thống SCADA.

2.  Cung cấp các thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV.

Cung cấp các sản phẩm chính hãng của ABB, Schneider, LS, Noark, Tgood, Fanox, Arcteq, Qualitrol, Oring, Kyland…

3. Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng các công trình điện.

  • Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng định kỳ thiết bị điện trong các nhà máy, khu công nghiệp.
  • Sửa chữa thiết bị điện trung và hạ thế (Máy biến áp, máy cắt, tủ trung thế, máy biến điện áp, máy biến dòng điện, relay…
  • Lắp đặt thiết bị điện.