Thực hiện thí nghiêm, cài đặt chỉnh định Rơ le
Địa điểm: Địa bàn Thành phố Hải Phòng
Ngày thực hiện: 26,30/9 + 01/10/2023
Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thụât Năng Lượng Viêt Nam
Chuyên:
1) Thí nghiệm MBA
2) Bảo trì, bảo duỡng hệ thống điện
3) Xử lý sự cố điện
4) Thay thế, lắp đặt thiết bị điện
 
Rất mong nhận đuợc sự hợp tác của khách hàng và anh em trong ngành. Công ty chúng tôi luôn có chính sách hợp tác và triết khấu hợp lý tới mọi khách hàng và đối tác
Hotline: 0947.327.329/0365.833.189